فرایند سفارش سریع

گام اول : ثبت پیش خرید محصول

مشتری یکی از محصولات را انتخاب و مبادرت به پرداخت وجه می نماید . وجه پرداختی مشتری به عنوان امانت در کیف پول مشتری نگهداری خواهد شد . 

گام دوم : تائید نهایی طرح توسط مشتری

در اولین فرصت به یکی از روشهای واتساپ یا تلگرام  و… با مشتری تماس  و مدل مورد مطلوب و وزن دلخواه مشتری اخذ خواهد شد .در این مرحله وظیفه داریم مدل مورد دلخواه مشتری را شناسایی و به تائید مشتری برسانیم و در صورت عدم تائید کل وجه (بدون کسر هیچ کارمزدی) به مشتری بازگشت داده خواهد شد .

گام سوم : ساخت سفارش

پس از تائید نهایی ، وجه کالا از کیف پول مشتری کسر و سفارش  در دستور کار قرار خواهد گرفت .

گام چهارم : ارسال سفارش

در این مرحله سفارش  در بسته بندی مناسب به همراه هدیه به آدرس اعلامی مشتری ارسال و کد رهگیری مرسوله تقدیم خواهد گردید .

فرایند سفارش نرمال

گام اول : واریز وجه بیانیه

شارژ کیف پول حساب کاربری به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان ( به عنوان وجه بیانیه طراحی) و تماس با ما

گام دوم : تائید نهایی طرح توسط مشتری

در اولین فرصت به یکی از روشهای واتساپ یا تلگرام  و… با مشتری تماس  و مدل مورد مطلوب و وزن دلخواه مشتری اخذ خواهد شد .در این مرحله وظیفه داریم مدل مورد دلخواه مشتری را شناسایی و به تائید مشتری برسانیم و در صورت عدم تائید ، ۱۰۰ هزار تومان بابت طراحی اولیه  از کیف پول مشتری کسر خواهد شد .

گام سوم : ساخت سفارش

پس از شارژ حد نصاب سفارش ، وجه کالا از کیف پول مشتری کسر و سفارش در دستور ساخت قرار خواهد گرفت .

گام چهارم : ارسال سفارش

در این مرحله سفارش به همراه هدیه به آدرس اعلامی مشتری ارسال و کد رهگیری مرسوله تقدیم خواهد گردید .